LLIBRE ELECTRÒNIC - LIBRO ELECTRÓNICO

 
Enquesta sobre els hàbits lectors i l'ús dels aparells electrònics
Encuesta sobre los hábitos lectores y el uso de los aparatos electrónicos
   
   
     
 
Estudi realitzat per la Universitat Politècnica de València en col·laboració amb la Xarxa de Biblioteques de l'Ajuntament de València 
Estudio realizado por la Universitat Politècnica de València en colaboración con la Red de Bibliotecas del Ayuntamiento de Valencia